NOWELIZACJA W DZIENNIKU USTAW

35

W dniu 19 listopada 2012 roku w Dzienniku Ustaw (Pozycja 1271) opublikowana została ustawa z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia publikacji ustawy, tj. w dniu 20 lutego 2013 roku.

Źródło: UZP