NOWY KURS EURO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

91

Prezes Rady Ministrów w dniu 16 grudnia 2011 roku podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Od dnia 1 stycznia 2012 roku kurs ten wynosi 4,0196 zł. Oznacza to, że bez zastosowania procedur zamówieniowych można udzielić zamówienia do kwoty 56 274,40 PLN netto (w stosunku do poprzedniego przelicznika jest to kwota o 2 528,40 PLN netto wyższa).

Powiązane artykuły

Źródło: www.uzp.gov.pl