Nowy prezes KIO

48

Krajowa Izba Odwoławcza od prawie 3 miesięcy nie miała prezesa. W dniu 14 czerwca premier Donald Tusk 14 czerwca powołał na to stanowisko Pawła Trojana, dotychczasowego członka KIO. Nowy prezes jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na warszawskiej SGH. Poprzednia prezes Izby, Klaudia Szczytowska-Maziarz, złożyła dymisję w połowie stycznia br., a z pracy w Izbie odeszła 1 marca.

Powiązane artykuły

Źródło: gazeta prawna.pl