http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych

67

Od stycznia do marca 2013 r. państwowy dług publiczny wzrósł o 3,5% do poziomu 869,94 mld zł. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że największy wpływ na zmianę PDP w I kwartale  2013 miała zmiana zadłużenia Skarbu Państwa (wzrost o 31 114,7 mln zł), wynikająca z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 30,8 mld zł. Jednak, zdaniem resortu, wysokie potrzeby pożyczkowe są typowe dla I kwartału. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) sięgnął 917,75 mld zł i wzrósł w I kw. br. o 3,5%. Wzrost EDP w I kwartale 2013 r. oraz w 2012 r. wynikał głównie ze wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa – podkreśla Ministerstwo Finansów. Podało także, iż 92,2% państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa 92%. Z 7,6% przypadających na podsektor samorządowy, 7,3% to zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych od początku bieżącego roku był wynikiem wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 31,1 mld zł (o 4%) oraz spadkiem zadłużeń podsektorów samorządowego o 0,9 mld zł (o 1,3%) i ubezpieczeń społecznych o 0,8 mld zł (tj. o 36%).

Powiązane artykuły

źródło: forsal.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx