Wykluczenie wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji

33

Przesłanka wykluczenia wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysparzała dotychczas wiele wątpliwości interpretacyjnych. Na szczęście ukształtowała się już spójna linia orzecznicza w tym zakresie.