Nowy próg w ocenie uczestników systemu zamówień publicznych

43

Nowy próg obowiązywania przepisów Pzp to z pewnością nowa jakość w systemie zamówień publicznych. Przez jednych postulowany i oczekiwany od dawna, dla innych kontrowersyjny i budzący obawy. Dzisiaj jest już faktem.

Powiązane artykuły

O opinię, jak podwyższenie tego progu wpłynie na funkcjonowanie systemu i rynku zamówień publicznych, a także instytucji zamawiających i przedsiębiorców zwróciliśmy się do: Eugeniusza Góraja, burmistrza Rawy Mazowieckiej, Krzysztofa Iwaniuka, wójta gminy Terespol, wiceprzewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Łukasza Bernatowicza, radcy prawnego, arbitra Sądu Arbitrażowego przy KIG, eksperta Business Centre Club oraz dr inż. Olgierda Sielewicza, prezesa zarządu WACETOB, byłego arbitra z listy prowadzonej przez Prezesa UZP, eksperta Polskiego Kongresu Budownictwa.