NOWY WICEPREZES UZP

62

Na wniosek Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk pismem z dnia 8 stycznia 2018 r.  Premier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, powołał z dniem 15 stycznia 2018 r. na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Barbarę Loba. Nowa wiceprezes Urzędu jest prawnikiem, w przeszłości sprawowała funkcję arbitra z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl