O PROJEKTACH SAMORZĄDOWYCH W WARSZAWIE

31

W dniach 17-18 października 2012 roku odbyła się w Warszawie druga edycja międzynarodowej konferencji dotyczącej polskich projektów samorządowych. Spotkanie pod nazwą “Projekty samorządowe w Polsce – Finansowanie i realizacja: zadania sektora prywatnego” zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych oraz sektora firm prywatnych szczególnie zaangażowanych w realizację przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydarzenie było okazją  do debaty nad wyborem optymalnej formy finansowania projektów i analizy nad kluczowymi kwestiami z zakresu PPP, realizacji inwestycji w sektorach takich jak: służba zdrowia, infrastruktura społeczna, miejskie sieci transportowe, dofinansowanie projektów odpadowych i wodno-ściekowych czy projekty pozyskiwania energii z lokalnych źródeł odnawialnych oraz działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała redakcja naszego miesięcznika.