http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasady orzekania o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Część pierwsza

43

Środki publiczne, którymi dysponują jednostki sektora finansów publicznych powinny być wydatkowane ze szczególną starannością i rzetelnością. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości z tym związane ustawodawca obwarował sankcjami prawnymi wobec zamawiającego oraz osób, wykonujących czynności związane z wydatkowaniem środków publicznych. Sankcje dotyczące podmiotów zamawiających określone zostały w Prawie zamówień publicznych. Szczególny rodzaj sankcji oraz odpowiedzialności konkretnych osób, wykonujących czynności związanych z przygotowaniem bądź przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zawarte w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tym zakresie obowiązują szczególne zasady, do których należą:
1. Zasada ponoszenia odpowiedzialności za czyn określony ustawą (określoność czynu),
2. Zasada ponoszenia odpowiedzialności za czyn określony ustawą obowiązującą w czasie jego popełnienia (nie działanie prawa wstecz), zwana także zasadą stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy,
3. Zasada ponoszenia odpowiedzialności za czyn zawiniony,
4. Zasada niezależności odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych od odpowiedzialności określonej w innych przepisach prawa.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx