http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

O urzędowej koncepcji nowego prawa zamówień publicznych – krytycznie

134

Potrzeba uchwalenia nowej ustawy o zamówieniach publicznych, modernizującej dotychczasowe rozwiązania, stała się bezdyskusyjna. Obowiązująca ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1]zużyła się”, nie tylko w następstwie kilkudziesięciu nowelizacji oraz przepełnienia nietrafnymi dyspozycjami, które nie wytrzymują próby czasu, lecz także w wyniku zwyczajnej ewolucji koncepcji wielu rozwiązań konstrukcyjnych, a przede wszystkim z uwagi na konieczność dostosowania  regulacji do zreformowanego prawa europejskiego. Opublikowana z końcem ub. roku informacja UZP o koncepcji nowej ustawy uruchomiła jedynie ograniczoną dyskusję społeczną, która rozwija się na gruncie oficjalnego projektu ustawy, skierowanego niedawno do uzgodnień międzyresortowych.

Powiązane artykuły


[1]Dz. U. z 2013 r., poz. 984 ze zm.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx