OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

71

W dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2017 r. pod poz. 1880 ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Podany w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Inf. własna