http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ocena podmiotowa wykonawcy w postępowaniu przetargowym – Cz. I.

49

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. w sposób zasadniczy został zmodyfikowany proces badania wykonawców pod kątem ich zdolności do wykonania zamówienia.

NOWE ZASADY OCENY WYKONAWCÓW

Powiązane artykuły

Motyw 84 preambuły Dyrektywy klasycznej wskazuje, że „wielu wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że jedną z głównych przeszkód dla ich uczestnictwa w zamówieniach publicznych są obciążenia administracyjne, wynikające z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji. Ograniczenie tych wymogów, na przykład przez zastosowanie JEDZ obejmującego zaktualizowane oświadczenie własne mogłoby w znacznym stopniu uprościć procedurę z korzyścią zarówno dla instytucji zamawiających, jak i wykonawców. Jednakże oferent któremu postanowiono udzielić zamówienia powinien być jednak zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów, a instytucje zamawiające nie powinny zawierać umów z oferentami, którzy nie są w stanie tego zrobić”.

Dlatego też obecnie dokumenty i oświadczenia potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp żądane są wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku procedury odwróconej, która polega na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1) oraz kryteriów oceny ofert…

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx