http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Odpowiedzialność karna za przestępstwo oszustwa przy zamówieniach publicznych

197

Prawo zamówień publicznych przewiduje szereg sankcji związanych z podaniem nieprawdziwych informacji, zarówno w dokumentach, jak i oświadczeniach. Wykonawca, który takie informacje przedłoży, podlega wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust 2 pkt 3. Gdyby zamawiający zawarł umowę z wykonawcą niewykluczonym z powodu tego, że podał nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, umowa taka może podlegać unieważnieniu. Nieuczciwy wykonawca musi się liczyć jednakże nie tylko z poniesieniem odpowiedzialności za naruszenie przepisów Pzp, ale także powinien mieć na względzie zagrożenie surową odpowiedzialnością karną, w przypadku popełnienia przestępstwa celem uzyskania zamówienia publicznego. Do najczęściej popełnianych przez wykonawców przestępstw w tym zakresie zaliczyć należy łapownictwo czynne – art. 229 Kk i czynną płatną protekcję – art. 230a Kk. Należy również wskazać na przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, określającej zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx