Odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie w świetle aktualnego orzecznictwa KIO

117

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 

Odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie
w świetle aktualnego orzecznictwa KIO
oraz przepisów nowego Prawa zamówień publicznych

 

 

Karolina Grochecka – Goljan