Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

21

Zasadą obowiązującą na rynku zamówień publicznych jest utrzymywanie wysokiej konkurencyjności, która zapewniana jest przede wszystkim poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarach zamawiającego w sferze udzielania zamówień publicznych.

 

Agata Hryc-Ląd