http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Odwołanie w postępowaniu na usługi społeczne poniżej progów

115

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Autorką dzisiejszej publikacji jest radca prawny Dorota Skopińska-Zgódka

Sprawy dopuszczalności wnoszenia odwołań w postępowaniach na usługi społeczne poniżej progów 750 000 euro (zamówienia klasyczne) i 1 000 000 euro (zamówienia sektorowe) nie można uznać za ostatecznie zamkniętą. Krajowa Izba Odwoławcza stoi obecnie na stanowisku, że niedopuszczalne jest wnoszenie takich odwołań, jednakże droga do zmiany stanowiska Izby pozostaje otwarta.

 Odrębność procedur

             Odrębną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne przewidziano dla zamówień o wartości równej lub przekraczanej wskazane progi oraz dla zamówień poniżej tych progów (Dział III Rozdział 6 Prawa zamówień publicznych). Rozdział 6 budzi wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu dopuszczalności wnoszenia odwołań w postępowaniach na usługi społeczne, gdyż jedynie w jednym…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx