http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Unieważnienie postępowania ze względu na interes publiczny. Studium przypadku

113

Unieważnienie postępowania ze względu na interes publiczny następuje w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Jak okoliczności te wyglądają w praktyce, pokazuje przedstawione poniżej studium przypadku.

Agata Hryc-Ląd

Stan faktyczny sprawy

Jeden z najpoważniejszych graczy na rynku zamówień publicznych w Polsce – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – prowadził postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, którego przedmiotem był „Krajowy System Poboru Opłat wraz z czynnościami związanymi z Poborem Opłaty Elektronicznej oraz z czynnościami związanymi z Poborem Opłaty za Przejazd”. Wartość zamówienia określona została na poziomie kilku miliardów złotych.

Postępowanie zostało wszczęte w połowie grudnia 2016 roku. Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgłosiło się 9 wykonawców, w tym zagraniczne konsorcja. Po przejściu procedury odwoławczej, ostatecznie do kolejnego…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx