http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Oferta z rażąco niską ceną

34

Na zamawiającym spoczywa obowiązek odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę. Aby stwierdzić, że zaoferowana przez wykonawcę cena jest rażąco niska należy zestawić ją z szacunkową wartością zamówienia. Nie ma przy tym znaczenia, czy w poprzednim postępowaniu ten sam wykonawca zaoferował zamówienie po cenie znacznie niższej od proponowanej obecnie. Prawo zamówień publicznych nakazuje odrzucenie oferty, gdy zawiera ona cenę wyraźnie, w sposób oczywisty i bezspornie zaniżoną. Jednakże ustawodawca nie wskazał, w jaki sposób należy ją ocenić, ani jakimi kryteriami przy tej ocenie się kierować. Zatem to sam zamawiający musi zdecydować, w jaki sposób to uczyni, a w konsekwencji stwierdzi, czy określona (zaproponowana) cena posiada cechy rażąco niskiej.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx