przeglądanie Kategoria

02. Luty

Opinie Ekspertów

O opinie, a właściwie o pierwsze wrażenia po pierwszym czytaniu projektu Prawa zamówień publicznych zapytaliśmy czołowych…

Kolejna nowelizacja

W Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 53 ogłoszona została ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Wprowadza…

Nowe Prawo

Kiedy ponad piętnaście lat temu prezentowałem w Sejmie projekt Prawa zamówień publicznych, które miało zastąpić uchwaloną dziesięć…

Nowelizacja to za mało

Joanna Knapińska Przemysław Grosfeld Celem powstania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych jest zwiększenie efektywności…

PRZETARG NA BUDOWĘ Al

W połowie lutego otwarte zostały ofer­ty w powtórzonym przetargu na za­projektowanie i budowę autostrady Al na odcinku węzeł…

NAGRODY W KONKURSIE

Urząd Zamówień Publicznych poin­formował, iż w ogłoszonym wcze­śniej konkursie na pozacenowe kry­teria oceny ofert wyróżnieni…

KONTYNUACJA PROGRAMU 75+

Adresowany do małych gmin pro­gram „Opieka 75+" w 2019 r. będzie realizowany w rozszerzonej formule; gminy, które przystępują do…