http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Opis przedmiotu zamówienia w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

41

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że opis przedmiotu zamówienia dokonywany za pomocą specyfikacji technicznych, dokonany w sposób, który powoduje utrudnienia na rynku zamówień publicznych UE, stanowi zakazany środek równoważny do ograniczeń ilości w imporcie towarów. Opis przedmiotu zamówienia stanowi niezwykle ważną czynność zamawiającego, gdyż określa istotę przyszłego kontraktu oraz może znacząco wpływać na warunki konkurencji na rynku. Po pierwsze, istotne błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia mogą powodować utrudnienia dla wykonawców dla zrozumienia jego zakresu i złożenia wiarygodnej oferty. Po drugie, nieproporcjonalnie restrykcyjne sformułowanie wymagań zamawiającego może faworyzować określonych wykonawców, zaburzając konkurencję na rynku. Specyfikacje techniczne stanowią wymogi, do których oferta wykonawcy, a następnie umowa musi być dostosowana. Określają one charakterystykę wymaganych robót, materiałów, usług zapewniając realizację celów zamówienia umożliwiając ich opisanie w sposób odpowiadający celom zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx