http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Opis warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy

53

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych[1] (Pzp) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Obowiązkiem zamawiającego, wynikającym z przepisów ustawy jest opisanie zarówno warunków udziału w postępowaniu, jako i opisu sposobu oceny spełniania warunków przez wykonawców. Granice, w jakich może poruszać się zamawiający dokonując opisu, określa przede wszystkim art. 22 ust. 4 Pzp stanowiący, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu musi być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Powiązane artykuły


[1]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx