http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będąca rezultatem zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego

117

Udzielenie zamówienia publicznego może kreować, obok odpowiedzialności porządkowej uregulowanej w art. 199- 203 ustawy prawo  zamówień publicznych[1] (Pzp), również odpowiedzialność za naruszenie dyscyp­liny finansów publicznych. Odpowiedzialność z tego tytułu przewidziana jest w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych[2] (u.d.f.p.). W art. 17, 17a i 18c u.d.f.p. ustawy przewidziano zamknięty katalog sytuacji mających znamiona czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Katalog ten jest w literaturze przedmiotu określany jako zakres  przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego.[3]

Powiązane artykuły


[1]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

[2]Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (t.j. z 2013 r. Dz. U. 2013 r., poz.168)

[3]W. Miemiec, Zagadnienia finansowoprawne zamówień publicznych w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013, s.215. i nast. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx