http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

OPÓŹNIENIA W IMPLEMENTACJI DYREKTYWY OBRONNEJ

62

Opóźnia się termin implementacji do polskiego prawa tzw. dyrektywy obronnej, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie zasad udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Włącza ona zamówienia dla wojska pod reżim Prawa zamówień publicznych. Jej implementacja nastąpi w drodze nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak donosi Rzeczpospolita, nowelizacja ta miała być w minionym miesiącu tematem obrad rządu. Jednakże MON i MSW nie zdążyły przygotować projektu rozporządzenia do ustawy, zaś Kancelaria Premiera uznała, że opinię o nowelizacji musi wyrazić jeszcze Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. W nowelizacji ustawy chodzi przede wszystkim o ograniczenie korupcji w siłach zbrojnych, policji i służbach specjalnych. Dodatkowo nowelizacja Pzp ma ograniczyć zamówienia realizowane z wolnej ręki oraz szczegółowo określić, co może być kupowane poza trybami konkurencyjnymi przewidzianym przez Pzp. Brak tych przepisów ułatwiał, w poprzednich latach, popełnianie przestępstw korupcyjnych m.in. zawieranie niekorzystnych dla państwa kontraktów z firmami informatycznymi na dostawy usług i sprzętu.

Powiązane artykuły

Źródło: www.rp.pl 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx