Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE Poleganie na zasobach innych podmiotów. Dopuszczalność częściowego polegania na zasobie innego podmiotu.

32

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie C-27/15

Powiązane artykuły

Przedmiotem wyroku był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Rada Sądownictwa Administracyjnego dla Regionu Sycylia, Włochy) postanowieniem z dnia 10 grudnia 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 stycznia 2015 r., w postępowaniu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis