http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Partnerstwo publiczno-prywatne w różnych sektorach

42

Partnerstwo publiczno-prywatne może być stosowane we wszystkich sektorach publicznych, w których świadczone są usługi publiczne na bazie zarówno  infrastruktury gospodarczej, jak i społecznej oraz telekomunikacyjnej.

 

Globalnie najwięcej i największe pod względem wartości  projekty PPP są realizowane w sektorze transportu. Do największych, ostatnio zrealizowanych należą metro w Hajdarabadzie w Indiach o wartości nakładów kapitałowych ok. 4 miliardów USD oraz  nowe lotnisko w Stambule o wartości nakładów ponad 8 miliardów USD.

W Polsce kategoryzacja projektów PPP pod względem ich liczby i wartości w podziale na sektory jest nieco zwodnicza. Zasadniczą większość projektów stanowią przedsięwzięcia samorządowe o niskiej wartości nakładów inwestycyjnych, podczas gdy w dojrzałych systemach PPP dominują bowiem duże projekty rządowe.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie 2009 –  I kwartał 2023 zawarto 175 umów PPP, przy czym ich średnia wartość wynosiła 52 mln zł. W Polsce pod względem wartości największe są projekty w sektorach gospodarki odpadami, infrastruktury transportowej i telekomunikacji. Natomiast najwięcej umów zawarto w sektorze efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, sportu i turystyki.

 

TRANSPORT

W ujęciu globalnym sektor transportowy był zazwyczaj jednym z pierwszych, w których wykorzystano koncepcję PPP, często rozpoczynając projektami pilotażowymi, których udana realizacja była sygnałem do szerszego wykorzystania PPP, również w innych branżach. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • OPIEKA ZDROWOTNA
  • SEKTOR WODNO-KANALIZACYJNY
  • SEKTOR GOSPODARKI ODPADAMI
  • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  • SEKTOR MIESZKANIOWY
  • REWITALIZACJA
  • PARKINGI
  • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
  • TELEKOMUNIKACJA
  • WIĘZIENNICTWO, OBRONA, ROLNICTWO, ENERGETYKA

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx