PIERWSZE PPP NA MAZOWSZU

48

Podwarszawska gmina Karczew zawarła na początku stycznia pierwszą na Mazowszu umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zwycięzcą trwającego kilka miesięcy postępowania została niemiecka firma Siemens. Zgodnie z podpisaną umową przedmiotem wspólnego przedsięwzięcia będzie zaprojektowanie, sfinansowanie oraz przeprowadzenie robót budowlanych, jak również prac termomodernizacyjnych w dziesięciu obiektach użyteczności publicznej. Umowa będzie obowiązywała przez 14 lat. Łączna wartość wynagrodzenia partnera prywatnego to ponad 10 mln złotych. Projekt będzie finansowany hybrydowo – blisko 20 proc. nakładów inwestycyjnych będzie pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Siemens ma już na koncie podobną inwestycję w Radzionkowie na Śląsku.