http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w Polsce i w Niemczech

46

Pomimo tego, iż systemy prawne w różnych krajach są tworzone w oparciu o to samo źródło prawa, mogą dzielić je głębokie różnice. Tak właśnie jest w przypadku przepisów dotyczących zamówień publicznych obowiązujących w Polsce i w Niemczech, a szczególnie w zakresie środków ochrony prawnej. Znaczenie środków ochrony prawnej jest bardzo istotne, bowiem otwierają one nie tylko drogę do instytucji odwoławczych, w którym decyzje zamawiającego są weryfikowane, ale stanowią również, ze względu na swoją obszerność, zbiór ważnych wskazań, dotyczących rozumienia i stosowania przepisów prawa. Brak możliwości składania środków ochrony prawnej oznacza zatem ograniczenie obiektywnej kontroli decyzji zamawiającego, czyli wyboru najkorzystniejszej oferty, co przy podejmowaniu tej decyzji może zachęcić do sugerowania się innymi czynnikami, niż dozwolonymi przez prawo. Polski ustawodawca zauważył konieczność takiej obiektywnej kontroli, przyznając możliwość składania środków ochrony prawnej zarówno w zakresie zamówień pod- jak i ponadprogowych. Niemiecki ustawodawca natomiast nie widzi potrzeby możliwości składania środków ochrony prawnej w zakresie zamówień podprogowych, otwierając taką możliwość tylko w zakresie zamówień ponadprogowych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx