http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podstawowe problemy związane z wyborem najkorzystniejszej oferty

29

Wybór najkorzystniejszej oferty stanowi doniosłą czynność, poprzedzającą realizację celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest zawarcie umowy z wykonawcą, który tę ofertę złożył. Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust.1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Na pierwszy rzut oka wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert, które nie zostały odrzucone, wydaje się czynnością czysto formalną, jednakże w praktyce jest tak tylko wtedy, gdy można ją wykonać według ściśle określonego algorytmu i w terminie związania ofertą.

 

Każde odchylenie od standardowej ścieżki postępowania prowadzi do wątpliwości, często także do odwołań rozstrzyganych przez KIO, a niekiedy również do skarg rozpatrywanych przez sądy okręgowe. (…)

 

Władysław Iwaniec

 

Poza tym w artykule:

  • Zakres odwołania
  • Transparentność wyboru
  • Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
  • Wybór oferty po terminie związania ofertą
  • Nowe uregulowania terminu wyboru oferty
  • Wybór „drogiej” oferty jako najkorzystniejszej
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx