http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich – art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych

38

Pytania prejudycjalne

Powiązane artykuły

W kontekście odwołania, które zostało wniesione podczas postępowania, prowadzonego przez Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie na „Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m. st. Warszawy w latach 2014-2017” Krajowa Izba Odwoławcza skierowała do Trybunału Sprawiedliwości wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (sprawa C-324/14).

Wykonawca (PARTNER Apulski Dariusz) odwołał się od decyzji zamawiającego, który odrzucił jego ofertę z uwagi na brak spełnienia kryteriów kwalifikacji podmiotowych wykonawcy. Przedmiotem sporu jest możliwość albo brak możliwości polegania przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia na potencjale innych podmiotów, w rozumieniu art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania posiadania odpowiednich kwalifikacji podmiotowych do udziału w postępowaniu.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx