http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

55

W dniu 11 stycznia Rada Ministrów w formie uchwały przyjęła „Politykę zakupową państwa”. Jest to dokument o charakterze średniookresowej strategii przyjmowanej przez Radę Ministrów raz na 4 lata. Pierwsza Polityka zakupowa państwa obejmie lata 2022 – 2025 i koncentruje się na trzech priorytetach – rozwoju potencjału MŚP, profesjonalizacji oraz zrównoważonych i innowacyjnych zamówieniach publicznych. „Polityka zakupowa państwa wprowadza nowe podejście do kwestii MŚP w zamówieniach publicznych, w tym zawiera jasne wskazówki, jak korzystać z narzędzi obecnych w nowym prawie zamówień publicznych, aby zwiększyć udział MŚP w rynku zamówień” – powiedział minister Piotr Nowak. W ramach priorytetu profesjonalizacja Polityka zakupowa wprowadza obowiązek stosowania profili zawodowych (formuła ProcurCompEu); doskonalenie kompetencji kadr zamawiającego (np. w zakresie narzędzi z Pzp, umiejętności miękkich, wiedzy merytorycznej o przedmiocie zamówienia) – zamawiający uzyskają w tym zakresie stosowne wsparcie ze strony państwa; poprawę współpracy związanej z udzielaniem zamówień wspólnych i centralnych, z wykonawcami i organizacjami publicznymi. W celu wsparcia merytorycznego zamawiających zostanie zbudowany portal internetowy stanowiący centralną bazę wiedzy na temat zamówień publicznych (zbiór materiałów edukacyjnych, zaleceń i dobrych praktyk, a także moduł e-learningowy). W ramach priorytetu zrównoważonych i innowacyjnych zamówień publicznych Polityka zakupowa promuje zamówienia zielone, zdrowotne, prospołeczne, oraz zamówienia innowacyjne. Ma to być gwarancja wyższej jakości usług publicznych, impuls dla rozwoju gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

 

źródło: www.gov.pl/rozwoj-technologia

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx