http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasady orzekania o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Część trzecia

162

Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest to, aby działanie lub zaniechanie wypełniające znamiona czynów określonych w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych miało charakter zawiniony. Zasada odpowiedzialności za czyn zawiniony została ujęta w art. 19 ust. 2 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,  zgodnie z którym odpowiedzialność ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. W ramach ostatniej nowelizacji wprowadzono zmiany w zakresie pojęcia winy poprzez rezygnację z rozróżnienia sposobu popełnienia czynu zabronionego w sposób umyślny i nieumyślny, uchylając art. 22. Obecnie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia narusze¬nia, przy czym winy tej nie można przypisać, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie sta¬nowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx