http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polskie zamówienia na europejskim rynku zamówień publicznych

43

Od początku 2017 roku w bazie TED opublikowano ogółem 172.005 ogłoszeń o przetargach. Z tego 129.653 (75,38%) przetargi ogłosiły „stare” kraje członkowskie, 42.352 (24,62%) przetargi ogłosiły „nowe” kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Polscy zamawiający opublikowali 18.840 (w roku 2016 – 15.114) ogłoszeń o przetargu i konkursie (około 10,95% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE). Opublikowano 8 ogłoszeń dotyczących koncesji na roboty budowlane oraz 187 ogłoszeń dotyczących zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 44%.

Dla porównania – od początku roku 2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx