Założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

33

REKOMENDUJEMY:

 

  • jeden kompleksowy akt prawny regulujący system zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • dwa reżimy zamówień publicznych: pierwszy – do progu unijnego oraz drugi – powyżej progu unijnego,
  • uproszczenie i odformalizowanie procedur dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • przyjazne i przejrzyste przepisy dla rynku…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis