Polskie zamówienia publiczne na rynku europejskim

34

Od początku 2015 roku do końca maja w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej opublikowano ogółem 72.040 ogłoszenia o przetargach.

Powiązane artykuły
  • 52.794 (73,28%) postępowań ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE
  • 19.246 (26,72%) postępowań ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE

Polscy zamawiający opublikowali 8.893 ogłoszeń o przetargu i konkursie (w analogicznym okresie roku 2014 – 8.698), co stanowi około 12% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE. W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 46%.