Porozumienie wykonawców w celu zakłócenia konkurencji

17

Część druga

Uczciwość w konkurencji stanowi jedną z podstawowych wartości, obowiązujących zarówno w przestrzeni prawnej Unii Europejskiej, jak i naszego kraju. Na poziomie krajowym kwestia ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach rangi ustaw, na poziomie unijnym ujęta została bezpośrednio w preambule Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej[1], a dalej – w jego szczegółowych postanowieniach.

 

Janusz Dolecki