ŚMIECIOWEJ REWOLUCJI NADSZEDŁ CZAS

47

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, czyli nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki nowym przepisom całkowicie zmienia się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Po wejściu regulacji w życie odpowiedzialność za politykę śmieciową spada bezpośrednio na samorządy, które przejęły gospodarowanie odpadami. Dla ich mieszkańców oznacza to nakaz segregacji śmieci, a dla firm recyklingowych szansę na większe zyski. Nowelizacja nakłada na gminę obowiązek budowy i utrzymania systemu utylizacji i recyklingu śmieci, co z kolei ma przyczynić się do wykorzystywania większej ilości surowców wtórnych. Dzięki tej ustawie Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Zgodnie z zapowiedziami resortu, ustawa będzie wchodzić w życie etapami, z okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań, tak aby cały system zaczął funkcjonować od lipca 2013 roku.