Pozacenowe kryteria oceny ofert

33

Na polskim rynku zamówień publicznych niepodzielnie króluje kryterium ceny, powszechnie stosowane przez zamawiających przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Choć przepisy dopuszczają ustanawianie także innych kryteriów, korzysta się z nich sporadycznie.