Prawna ochrona aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa cz.1

40

We współpracy z redakcją miesięcznika EKSPERT OHRONY INFORMACJI inaugurujemy cykl tematyczny publikacji, poświęcony problemom prawno-organizacyjnym ochrony aktywów informacyjnych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem tych aktywów, które spełniają kryteria zaliczenia ich do „tajemnic przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[1], a także do „tajemnic przedsiębiorcy” w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej[2].

Powiązane artykuły


[1] Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 221, z późniejszymi zmianami.

[2] Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami.