Prawo ochrony informacji niejawnych

40

Od trzech lat obowiązuje w Polsce nowe prawo ochrony informacji niejawnych. Powstało ono w ramach trwającego w naszym kraju już piętnaście lat procesu kształtowania zasad i budowania systemu ochrony informacji niejawnych, wypracowanego i przyjętego przez wspólnoty międzynarodowe połączone członkostwem w NATO i Unii Europejskiej.