http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Bilans handlowy Polski w zakresie zamówień publicznych

122
RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Powiązane artykuły
 
Bilans handlowy Polski za zeszły rok w dzie-dzinie zamówień publicznych wykazuje duży deficyt. Mimo iż inwestycje publiczne w Polsce od roku wykazują tendencję spadkową, a krajowy rynek zamówień publicznych mocno się kurczy, zagraniczne firmy zdobywają coraz więcej kontraktów (w 2013 r. 704 zamówienia opiewające na 13,6 mld euro). 
 
Polskie firmy praktycznie nie liczą się w walce o zamówienia publiczne za granicą. W ubiegłym roku wygrały zaledwie 89 prze-targów, szacowanych na kwotę 95,6 mln euro. Taka tendencja utrzymuje się od kilku lat, co obrazuje poniższy wykres.  
Liczba przyznanych polskim firmom zamówień przekłada się na ich wartość. Po rekordowym pod wzglę-dem średniej wartości jednego zamówienia udzielo-nego polskim firmom na rynku międzynarodowym roku 2012, szacowanego na poziomie 9,2 mln euro, w roku ubiegłym odnotowaliśmy spadek o prawie połowę ( średnią wartość jednego zamówienia szacuje się na 4,8 mln euro). Jak kształtowała się wartość jednego przyznanego firmom polskim zamówienia zagranicznego na przestrzeni lat 2007-2013, obrazuje poniższy wykres.
Zagraniczne spółki w 2013 roku uzy-skały w Polsce zamówienia publiczne na kwotę ok. 13,6 mld euro (co ozna-cza niemal dwukrotny wzrost w sto-sunku do 2012 roku), przy czym pra-wie połowa spośród nich przypada na firmy niemieckie. Wartość pozyskiwa-nych przez nie kontraktów wyniosła w 2013 r. ok. 6,7 mld euro. Drobne przetargi wygrywały natomiast firmy z Kazachstanu, Serbii, Indii, Japonii czy Korei Południowej. 
 
Jeśli traktować zamówienia publiczne jako kategorię handlu międzynarodowego, Polska ma gigantyczny deficyt, równy blisko trzem tysiącom procent. 
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx