Prawo zamówień publicznych – co dalej?

41

Rozwój prawa zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych w Polsce nie następował dostatecznie szybko i „systemowo” na miarę potrzeb. Brak było do tego – niestety – warunków polityczno-organizacyjnych.Najpierw błędnie zakładano, że problematykę zamówień uda się wyczerpać w ramach rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów do prawa budżetowego z 1991 r. (vide delegacja z art. 42), lecz wkrótce ratyfikowana umowa stowarzyszeniowa z EWG wykluczyła taką możliwość, przewidując (art. 68) kompleksową regulację kontraktów zawieranych na potrzeby publiczne.