Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Środki komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych

37

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

 

 

 

Środki komunikacji elektronicznej

Powiązane artykuły

w zamówieniach publicznych

 

 

Uchwalenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz implementacja jej przepisów do polskiego porządku prawnego spowodowało wiele znaczących zmian w Prawie zamówień publicznych. Jedna z nich dotyczy sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu