http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wartość umowy koncesji

68

Temat numeru: nowa ustawa o koncesji

Wartość umowy koncesji

 

Ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.). Określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Powiązane artykuły

Ewa Wiktorowska

 

            Po wejściu w życie tej ustawy organem właściwym w sprawach umowy koncesji będzie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, a organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji prowadzonym na jej podstawie będzie Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w Prawie zamówień publicznych. To nowość, która zapewne ujednolici orzecznictwo w rozpatrywaniu sporów dotyczących wielu przepisów podobnych w obu ustawach…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx