PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ

39

 

W dniu 6 listopada 2012 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przypomnijmy, że nowelizacja Prawa zamówień publicznych służy wdrożeniu do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy obronnej 2009/81/WE, koordynującej procedury udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz niektórych postanowień Dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, Dyrektywy sektorowej 2004/17/WE i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiązane artykuły

Źródło: UZP