PREZYDENT ZŁOŻYŁ PRZYSIĘGĘ

35

W dniu 6 sierpnia Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycyjną przysięgę: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem” zakończył słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. W orędziu wygłoszonym przed połączonymi izbami prezydent Duda zapowiedział realizację obietnic, które składał w czasie kampanii wyborczej i apelował o wzajemny szacunek.

Powiązane artykuły

 

źródło: pap