http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Problemy prawne i praktyczne

53

W kilku ubiegłych latach przeciętnie 90% zamówień było udzielanych w postępowaniach, w których jedynym kryterium oceny ofert była cena. Spowodowało to, iż wykonawcy składają oferty z możliwie niskimi, niekiedy zaniżonymi, cenami. W konsekwencji często dochodzi do zawarcia umowy, której nie da się zrealizować. Dopiero po zawarciu takiej umowy wykonawcy dążą do niedopuszczalnego w świetle przepisów art. 144 ust. 1 Pzp zwiększenia wynagrodzenia albo odstępują od niej, przy czym z jednej strony zamówienie nie jest prawidłowo realizowane ze szkodą dla zamawiających, z drugiej – wykonawcy narażają się na konsekwencje wykluczania z kolejnych postępowań zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 1a. Problem zarówno rażąco niskiej ceny, jak też stosowania ceny, jako jedynego kryterium był szeroko omawiany, również w mass-mediach, latem ub. roku w związku z tzw. sprawą COVEC. Pojawiły się wtedy poselskie inicjatywy ustawodawcze, został także wydany specjalny komunikat Prezesa UZP w sprawie stosowania kryterium ceny przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty drogowe oraz odrzucania oferty z najniższą ceną.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx