http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Problemy występujące przy zakupie oprogramowania w świetle orzecznictwa

64

Zakupy oprogramowania należą do szczególnie złożonego obszaru udzielania zamówień publicznych. Problemy, z którymi stykają się zamawiający, obejmują szeroki wachlarz trudnych decyzji, od wyboru trybu poprzez opis warunków udziału w postępowaniu, precyzyjny opis przedmiotu zamówienia, do badania i oceny ofert.

ZAKUPY Z WOLNEJ RĘKI

Wybór procedury postępowania obejmuje zwykle rozważania, czy należy zastosować jeden z trybów podstawowych, czy też dopuszczalne jest zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b), czyli z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zagadnienie to doskonale ilustruje orzecznictwo dotyczące zakupów systemów informacji prawniczej

Powiązane artykuły

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w tym obszarze ilustruje jeden z wyroków1 dotyczący zamówienia z wolnej ręki, wszczętego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na „Aktualizację´ Systemu Informacji Prawnej – Lex Intranet wraz z poszczególnymi modułami przez okres 36 miesięcy”.

Zamawiający uznał, że zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, z którym zawarł umowę, na podstawie której nabył licencję na czas nieokreślony do użytkowania tego systemu,która stanowi, że po upływie okresu obowiązywania umowy zamawiający będzie mógł korzystać z Systemu Informacji Prawnej Lex Intranet, jednakże wykonawca zaprzestanie aktualizacji i wskazywał w uzasadnieniu wyboru trybu także na fakt, że system ten jako rozwiązanie autorskie posiada cechy odróżniające go od innych rozwiązań, zawiera informacje niedostępne w większości innych programów prawniczych i posiada szereg unikatowych funkcjonalności, które są istotne dla użytkowników systemu u zamawiającego. Wskazał również, że autorskie prawa majątkowe do tego systemu przysługują w sposób wyłączny wykonawcy, który jest jedynym producentem i dostawcą odpowiednich technicznie produktów do baz systemu i jedynym podmiotem uprawnionym do aktualizacji systemu i rozszerzenia jego funkcji.

Cały artykuł dostępny w miesięczniku „Zamówienia Publiczne Doradca” nr 3(203)/2014 na s. 17

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx