http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Profesjonalizacja jako ważny element Polityki zakupowej państwa

49

O tym, że „Polityka zakupowa państwa” powstanie, wiadomo było od momentu uchwalenia nowego Prawa zamówień publicznych, którego art. 21 zawiera wytyczne dotyczące treści i formy tego dokumentu. Wskazują one, że dokument ten określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień.

 

UWAGI WSTĘPNE

Adresatem Polityki zakupowej są zamawiający należący do administracji rządowej, którzy powinny uwzględniać w swoich działaniach zakupowych wynikające z niej priorytety. Szczególną regulację zawiera art. 22 Pzp dedykowany zamawiającym, będącym centralnymi organami administracji rządowej – zobowiązani są oni, sporządzając strategię zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, uwzględnić Polityką zakupową (w strategii określa się zamówienia o charakterze kluczowym dla realizacji Polityki zakupowej).

Zagadnienia regulowane Polityką zakupową podzielono na trzy kategorie: profesjonalizację, MPŚ, zamówienia publiczne innowacyjne i zrównoważone.

W tym układzie profesjonalizację postrzega się jako istotny instrument mający sprzyjać zwiększeniu roli MŚP w sektorze zamówień publicznych oraz ukierunkowaniu zakupów zamawiających publicznych na zamówienia innowacyjne i zrównoważone. Przypisuje się jej także istotną rolę we wdrożeniu zasady efektywności, wyrażonej w art. 17. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • DIAGNOZA SYTUACJI
  • KORZYŚCI Z PROFESJONALIZACJI
  • URUCHOMIENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ
  • DZIAŁANIA EDUKACYJNE
  • ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPOWEGO
  • EFEKTYWNA POLITYKA KADROWA
  • OCENA SKUTKÓW WDROŻENIA POLITYKI ZAKUPOWEJ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx