http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polityka zakupowa państwa w pigułce

79

Polityka zakupowa państwa jest dokumentem bardzo obszernym, co może zniechęcać część adresatów do jego analizy. Niezależnie od tego, czy powinna ona schodzić na poziom narzędzi i działań operacyjnych, pewnym jej mankamentem jest brak streszczenia, które mogłoby samodzielnie funkcjonować jako podsumowanie najważniejszych treści tego dokumentu. Postanowiłem więc takie summary stworzyć.

 

Jednym z wniosków, jakie pojawiły się w toku prac nad nowym Prawem zamówień publicznych był brak powiązania wydatkowania środków publicznych w ramach systemu zamówień publicznych z celami strategicznymi państwa. Określenie priorytetowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych oraz pożądanego kierunku działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień ma istotne znaczenie dla wzmocnienia rozwoju gospodarczego oraz społecznego kraju.

Centralne organy administracji rządowej zostały zobowiązane w Pzp do sporządzania strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodnych z polityką zakupową. Strategie zakupowe będą zatem, w przypadku wspomnianych organów, instrumentami służącymi osiągnięciu priorytetów przyjętych w polityce.

Dodatkowo, podjęte zostaną działania zmierzające do uwzględnienia w warunkach dofinansowania lub finansowania ze środków poszczególnych funduszy lub programów rządowych obowiązku stosowania przez beneficjentów podlegających reżimowi Pzp, w prowadzonych postępowaniach, aspektów środowiskowych, społecznych, zdrowotnych oraz innowacyjnych, w tym instrumentów i narzędzi wskazanych w polityce. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • EFEKTYWNE OSIĄGANIE CELÓW
  • PRIORYTET – WSPARCIE MŚP
  • PRIORYTET – ZAMÓWIENIA STRATEGICZNE
  • PRIORYTET – PROFESJONALIZACJA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx