http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Profesjonalizacja w dokumencie „Polityka zakupowa państwa”

32

Proces profesjonalizacji to trend, który nie omija rynku zamówień publicznych. Począwszy od zamawiających, którzy starają się o odpowiednie przygotowanie merytoryczne kadry odpowiedzialnej za prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych, poprzez pomoc prawną, skończywszy na wykonawcach, którzy także dbają o adekwatne zasoby kadrowe, które pozwolą na skuteczne ubieganie się o kontrakty publiczne.

Potrzeba profesjonalizacji w zamówieniach publicznych zajmuje istotne miejsce w polityce zakupowej państwa. Profesjonalizację postrzega się w niej jako istotny instrument mający sprzyjać zwiększeniu roli MŚP w sektorze zamówień publicznych oraz ukierunkowaniu zakupów zamawiających publicznych na zamówienia innowacyjne i zrównoważone. Przypisuje się jej także istotną rolę we wdrożeniu zasady efektywności, wyrażonej w art. 17 Pzp.

W tym kontekście „Polityka zakupowa” kładzie nacisk na odpowiedni poziom wiedzy zamawiających, w szczególności w zakresie związanym z opisem przedmiotu zamówienia oraz strukturą i funkcjonowaniem rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia, a także na aspekty związane z organizowaniem służb zakupowych zamawiających.

Adresatem „Polityki zakupowej” są zamawiający należący do administracji rządowej, którzy powinny uwzględniać w swoich działaniach zakupowych wynikające z niej priorytety. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KORZYŚCI Z PROFESJONALIZACJI
  • URUCHOMIENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ
  • DZIAŁANIA EDUKACYJNE
  • ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPOWEGO
  • EFEKTYWNA POLITYKA KADROWA
  • WSPÓŁPRACA ZAMAWIAJACYCH

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx